opiekamedyczna.info

Szpital Ligota-CSK

ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00

Dziedzina medyczna
 • Gastroenterologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia ogólna
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby zakaźne
 • Immunologia kliniczna
 • Alergologia
 • Angiologia
 • Reumatologia
 • Diabetologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Neonatologia
 • Pediatria
 • Endokrynologia
 • Neurologia
 • Neuropatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Geriatria
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Medycyna ratunkowa
 • Transplantologia kliniczna
 • Neurochirurgia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Urologia
 • Choroby płuc
 • Farmakologia kliniczna
 • Hipertensjologia
 • Kardiologia
 • Medycyna paliatywna
 • Neurologopedia
Specjalność
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział endokrynologiczny
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Izba przyjęć szpitala
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej
 • Oddział udarowy
 • Blok operacyjny
 • Sala porodowa
 • Oddział medycyny paliatywnej
 • Oddział alergologiczny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Inne
 • Pozostałe
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Oddział gastroenterologiczny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna, Choroby zakaźne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Oświata i promocja zdrowia

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Choroby wewnętrzne, Immunologia kliniczna, Alergologia, Angiologia, Reumatologia, Diabetologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Oświata i promocja zdrowia

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Badania laboratoryjne, USG, Inne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Oświata i promocja zdrowia

Oddział neonatologiczny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Neonatologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, USG, Inne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział endokrynologiczny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział neurologiczny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Neurologia, Neuropatologia, Rehabilitacja medyczna, Geriatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Oświata i promocja zdrowia

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Anestezjologia i intensywna terapia, Medycyna ratunkowa, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział neurochirurgiczny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Neurochirurgia, Chirurgia onkologiczna, Rehabilitacja medyczna, Neuropatologia
Leczenie stacjonarne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Chirurgia ogólna, Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia onkologiczna, Urologia, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Oświata i promocja zdrowia

Izba przyjęć szpitala
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Medycyna ratunkowa, Neurochirurgia, Neurologia, Położnictwo i ginekologia, Rehabilitacja medyczna, Alergologia, Chirurgia onkologiczna, Choroby płuc, Diabetologia, Endokrynologia, Farmakologia kliniczna, Gastroenterologia, Geriatria, Ginekologia onkologiczna, Hipertensjologia, Immunologia kliniczna, Kardiologia, Medycyna paliatywna, Neuropatologia, Reumatologia
Pozostałe

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Endokrynologia, Choroby wewnętrzne, Farmakologia kliniczna, Hipertensjologia, Diabetologia, Kardiologia, Immunologia kliniczna, Angiologia
Oświata i promocja zdrowia, Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział rehabilitacji neurologicznej
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Rehabilitacja medyczna, Neurologia, Neuropatologia, Neurologopedia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Oświata i promocja zdrowia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział udarowy
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Neurologia, Choroby wewnętrzne, Rehabilitacja medyczna, Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologopedia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Blok operacyjny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Chirurgia onkologiczna, Chirurgia ogólna, Chirurgia klatki piersiowej, Urologia, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne

Sala porodowa
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Neurochirurgia, Chirurgia onkologiczna
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna, Chirurgia onkologiczna
Leczenie stacjonarne

Oddział medycyny paliatywnej
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Medycyna paliatywna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział alergologiczny
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Choroby płuc, Alergologia, Immunologia kliniczna, Rehabilitacja medyczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rehabilitacja stacjonarna, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności