opiekamedyczna.info

Ambulatorium Ceglana

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice
tel. 32 358 12 00

Dziedzina medyczna
 • Okulistyka
 • Medycyna pracy
 • Onkologia kliniczna
 • Radioterapia onkologiczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia ogólna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Hipertensjologia
 • Genetyka kliniczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Gastroenterologia
 • Endokrynologia
 • Patomorfologia
Specjalność
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia medycyny pracy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia lub zakład teleradioterapii
 • Pracownia lub zakład brachyterapii
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia onkologiczna
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia histopatologii
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
 • Pracownia mammografii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia chemioterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Inne
 • Medycyna pracy
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rezonans magnetyczny
 • Tomografia komputerowa
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Endoskopia
 • Histopatologia
 • Oświata i promocja zdrowia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Okulistyka
Inne

Poradnia medycyny pracy
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia lub zakład teleradioterapii
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Radioterapia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia lub zakład brachyterapii
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Radioterapia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia okulistyczna
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Chirurgia onkologiczna, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia RTG
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia okulistyczna
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia USG
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia endokrynologiczna
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Onkologia kliniczna, Położnictwo i ginekologia, Hipertensjologia, Genetyka kliniczna, Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia, Endokrynologia, Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia endoskopii
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Pracownia histopatologii
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Patomorfologia
Histopatologia

Poradnia okulistyczna
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Chirurgia onkologiczna, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia mammografii
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Endokrynologia, Onkologia kliniczna, Choroby wewnętrzne
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Onkologia kliniczna, Chirurgia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chemioterapii
ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności