opiekamedyczna.info

Ambulatorium Ligota-CSK

ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia onkologiczna
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Immunologia kliniczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Gastroenterologia
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 • Neonatologia
 • Neurologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Endokrynologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurochirurgia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Diabetologia
 • Neurologopedia
 • Neuropatologia
 • Reumatologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby zakaźne
 • Transplantologia kliniczna
 • Medycyna paliatywna
 • Medycyna pracy
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Genetyka kliniczna
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Geriatria
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia alergologiczna
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia endoskopii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia USG
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia transplantologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Pracownia RTG
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia medycyny paliatywnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • USG
 • Endoskopia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Inne
 • Angiografia
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Diagnostyka obrazowa
 • Tomografia komputerowa
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe
 • Cytologia
 • Medycyna pracy
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Chirurgia ogólna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Alergologia, Choroby płuc, Immunologia kliniczna, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia fizjoterapii
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Pracownia endoskopii
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia, Chirurgia ogólna
USG, Endoskopia, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Neonatologia, Neurologia, Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Ginekologia onkologiczna, Kardiologia, Choroby płuc, Urologia, Alergologia
USG, Endoskopia, Inne, Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Neurochirurgia, Neurologia, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia ogólna, Choroby płuc
Inne, Angiografia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Diagnostyka obrazowa

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa, Diagnostyka obrazowa, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia USG
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Neurologia, Gastroenterologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Neurochirurgia, Położnictwo i ginekologia, Rehabilitacja medyczna, Choroby płuc, Endokrynologia, Ginekologia onkologiczna
USG, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Choroby wewnętrzne, Neurochirurgia, Alergologia, Gastroenterologia, Neurologia, Diabetologia, Neurologopedia, Neuropatologia, Reumatologia, Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia kardiologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia transplantologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Choroby zakaźne, Transplantologia kliniczna, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Ginekologia onkologiczna, Położnictwo i ginekologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe, Cytologia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Medycyna paliatywna
Pozostałe, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia medycyny pracy
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Szkoła rodzenia
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo położnicze
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia leczenia niepłodności
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, Endokrynologia, Urologia, Immunologia kliniczna, Genetyka kliniczna, Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Medycyna paliatywna, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Neurochirurgia, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Neurologia, Neuropatologia, Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Reumatologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Chirurgia onkologiczna, Chirurgia ogólna, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Choroby wewnętrzne, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Neurologia, Neuropatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, Inne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Diagnostyka obrazowa

Poradnia logopedyczna
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Neurologopedia, Neurologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia medycyny paliatywnej
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Medycyna paliatywna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności