opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Eskulap Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 2
68-200 Żary
tel. 661 605 472

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Medycyna pracy
 • Choroby wewnętrzne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Reumatologia
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychiatria
 • Endokrynologia
 • Neurochirurgia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Seksuologia
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Pediatria
 • Diabetologia
 • Zdrowie publiczne
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Nefrologia
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Pracownia USG
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia urologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia neurologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Zdrowie publiczne, Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia, Zapobieganie chorobom zakaźnym

Poradnia nefrologiczna
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Moniuszki 2, 68-200 Żary
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności