opiekamedyczna.info

Ambulatorium i Diagnostyka SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
tel. 91 425 30 02

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurochirurgia
 • Hematologia
 • Transplantologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Gastroenterologia
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Audiologia i foniatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Medycyna nuklearna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Urologia dziecięca
 • Chirurgia dziecięca
 • Nefrologia
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
 • Pediatria
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Kardiologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Neonatologia
 • Medycyna ratunkowa
 • Hipertensjologia
 • Geriatria
 • Genetyka kliniczna
 • Radioterapia onkologiczna
 • Immunologia kliniczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia patologii ciąży
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia andrologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
 • Pracownia RTG
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Blok operacyjny
 • Poradnia chemioterapii
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia hepatologiczna
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia genetyczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia mammografii
 • Bank tkanek i komórek
 • Poradnia transplantologiczna
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia pediatryczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stacjonarne
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Scyntygrafia
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • Tomografia komputerowa
 • Rentgenodiagnostyka
 • Rezonans magnetyczny
 • Angiografia
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Pozostałe
 • Endoskopia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Badania molekularne
 • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ręki
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Chirurgia plastyczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Hematologia, Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia patologii ciąży
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Medycyna nuklearna, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Urologia dziecięca, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia andrologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Pediatria, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Chirurgia dziecięca, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Choroby wewnętrzne, Onkologia kliniczna, Medycyna nuklearna, Kardiologia
Badania laboratoryjne, USG, Scyntygrafia, Pozytonowa tomografia emisyjna

Pracownia RTG
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka, Rezonans magnetyczny, Angiografia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia neurologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Blok operacyjny
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Neurochirurgia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Transplantologia kliniczna
Leczenie stacjonarne

Poradnia chemioterapii
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Onkologia kliniczna, Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Poradnia neonatologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Choroby wewnętrzne, Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Hipertensjologia, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Gastroenterologia
Endoskopia

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia USG
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurochirurgia
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Chirurgia ogólna, Gastroenterologia, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Reumatologia, Neurologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Gastroenterologia, Neurologia dziecięca, Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia onkologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Położnictwo i ginekologia, Onkologia kliniczna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia żywieniowa
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie ambulatoryjne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Badania molekularne

Poradnia genetyczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia mammografii
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radioterapia onkologiczna
Rentgenodiagnostyka

Bank tkanek i komórek
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Transplantologia kliniczna
Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

Poradnia transplantologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Transplantologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia anestezjologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia immunologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia genetyczna
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia


Specjalizacja: Bank tkanek i komórek, Blok operacyjny, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), Poradnia andrologiczna dla dzieci, Poradnia anestezjologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci, Poradnia chorób tarczycy dla dzieci, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia foniatryczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia logopedyczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia onkologiczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia patologii ciąży, Poradnia pediatryczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia transplantologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia wad postawy, Poradnia żywieniowa, Pracownia endoskopii, Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej, Pracownia mammografii, Pracownia rezonansu magnetycznego, Pracownia RTG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Szpitalny oddział ratunkowy
Komentarze
Polityka Prywatności