opiekamedyczna.info

Szpital Ginekologiczno-Położniczy i Pediatryczny ICZMP

ul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
tel. 42 271 10 00

Dziedzina medyczna
 • Neonatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Ginekologia onkologiczna
 • Onkologia kliniczna
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Endokrynologia
 • Pediatria
 • Diabetologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna ratunkowa
 • Gastroenterologia
 • Immunologia kliniczna
 • Alergologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Kardiologia
 • Kardiochirurgia
 • Nefrologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Urologia dziecięca
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Choroby zakaźne
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Oddział neonatologiczny
 • Izba przyjęć szpitala
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział chirurgii onkologicznej
 • Oddział ginekologii onkologicznej
 • Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
 • Oddział endokrynologiczny
 • Oddział endokrynologiczny dla dzieci
 • Bank krwi
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Izba przyjęć szpitala dla dzieci
 • Ambulatorium ogólne dla dzieci
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia endoskopii dla dzieci
 • Oddział alergologiczny dla dzieci
 • Oddział kardiologiczny dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
 • Pracownia hemodynamiki
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Pracownia hemodynamiki dla dzieci
 • Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci
 • Oddział kardiochirurgiczny
 • Pracownia USG
 • Pracownia urodynamiczna
 • Oddział nefrologiczny dla dzieci
 • Stacja dializ
 • Oddział nefrologiczny
 • Stacja dializ dla dzieci
 • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
 • Oddział leczenia oparzeń dla dzieci
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział neurologiczny dla dzieci
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział okulistyczny dla dzieci
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział pediatryczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Blok operacyjny
 • Blok operacyjny dla dzieci
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
 • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
 • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Oddział diabetologiczny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania laboratoryjne
 • Diagnostyka obrazowa
 • Pozostałe
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Endoskopia
 • USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie w domu pacjenta

Oddział neonatologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Neonatologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Izba przyjęć szpitala
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja dzienna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Rehabilitacja stacjonarna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział neonatologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Neonatologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Rehabilitacja dzienna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Rehabilitacja dzienna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział chirurgii onkologicznej
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Chirurgia onkologiczna
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja dzienna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział ginekologii onkologicznej
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Ginekologia onkologiczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja dzienna, Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział ginekologii onkologicznej
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Ginekologia onkologiczna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna
Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Rehabilitacja stacjonarna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Rehabilitacja dzienna, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział neonatologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja stacjonarna, Leczenie stacjonarne, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Rehabilitacja dzienna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neonatologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Neonatologia, Anestezjologia i intensywna terapia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rehabilitacja stacjonarna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Rehabilitacja dzienna

Oddział endokrynologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Endokrynologia
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Rehabilitacja stacjonarna, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Rehabilitacja dzienna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział endokrynologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Endokrynologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział endokrynologiczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Endokrynologia, Pediatria, Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział endokrynologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Bank krwi
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Diagnostyka obrazowa

Izba przyjęć szpitala dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Ambulatorium ogólne dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Medycyna ratunkowa
Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe

Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Gastroenterologia, Immunologia kliniczna, Pediatria, Neonatologia, Alergologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Endoskopia, Rehabilitacja dzienna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Rehabilitacja stacjonarna, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział gastroenterologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Gastroenterologia
Endoskopia

Pracownia endoskopii dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Gastroenterologia
Endoskopia

Oddział alergologiczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział kardiologiczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Kardiologia dziecięca, Kardiologia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja dzienna, Leczenie stacjonarne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia hemodynamiki
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Oddział kardiologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Pracownia hemodynamiki dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Kardiochirurgia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Rehabilitacja dzienna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział kardiochirurgiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Pracownia USG
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Pracownia urodynamiczna
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział nefrologiczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja dzienna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Rehabilitacja stacjonarna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Stacja dializ
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział nefrologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Nefrologia
Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja dzienna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Stacja dializ dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Chirurgia dziecięca, Urologia dziecięca, Chirurgia ogólna
Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja dzienna, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział leczenia oparzeń dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Chirurgia plastyczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Neurochirurgia
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja dzienna, Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział neurochirurgiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział neurochirurgiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Rehabilitacja dzienna, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Rehabilitacja stacjonarna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rehabilitacja dzienna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Pracownia endoskopii
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Otorynolaryngologia
Endoskopia

Pracownia endoskopii dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Otorynolaryngologia
Endoskopia

Oddział neurologiczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Neurologia dziecięca, Neurologia
Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja stacjonarna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział neurologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział okulistyczny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Okulistyka
Rehabilitacja stacjonarna, Rehabilitacja dzienna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Leczenie stacjonarne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział okulistyczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział pediatryczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Immunologia kliniczna, Alergologia, Pediatria, Nefrologia, Kardiologia dziecięca, Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rehabilitacja dzienna, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Blok operacyjny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Położnictwo i ginekologia, Chirurgia onkologiczna, Ginekologia onkologiczna, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Blok operacyjny dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Chirurgia dziecięca, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Neurochirurgia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Urologia dziecięca, Otorynolaryngologia dziecięca, Kardiochirurgia
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia endoskopii
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Endoskopia

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Balneologia i medycyna fizykalna, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna, Pozostała opieka ambulatoryjna

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział diabetologiczny
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie stacjonarne


Specjalizacja: Ambulatorium ogólne dla dzieci, Bank krwi, Blok operacyjny, Blok operacyjny dla dzieci, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci, Izba przyjęć szpitala, Izba przyjęć szpitala dla dzieci, Oddział alergologiczny dla dzieci, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci, Oddział chirurgii onkologicznej, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Oddział diabetologiczny, Oddział endokrynologiczny, Oddział endokrynologiczny dla dzieci, Oddział gastroenterologiczny, Oddział gastroenterologiczny dla dzieci, Oddział ginekologii onkologicznej, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Oddział kardiochirurgiczny, Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci, Oddział kardiologiczny, Oddział kardiologiczny dla dzieci, Oddział leczenia oparzeń dla dzieci, Oddział nefrologiczny, Oddział nefrologiczny dla dzieci, Oddział neonatologiczny, Oddział neurochirurgiczny, Oddział neurochirurgiczny dla dzieci, Oddział neurologiczny, Oddział neurologiczny dla dzieci, Oddział okulistyczny, Oddział okulistyczny dla dzieci, Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii, Oddział otorynolaryngologiczny, Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci, Oddział pediatryczny, Oddział położniczo-ginekologiczny, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, Pracownia endoskopii, Pracownia endoskopii dla dzieci, Pracownia hemodynamiki, Pracownia hemodynamiki dla dzieci, Pracownia urodynamiczna, Pracownia USG, Stacja dializ, Stacja dializ dla dzieci, Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej, Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
Komentarze
Polityka Prywatności