opiekamedyczna.info

Bolesławieckie Centrum Zdrowia

ul. Dolne Młyny 21 A
59-700 Bolesławiec
tel. 607 401 923

Dziedzina medyczna
 • Hematologia
 • Otorynolaryngologia
 • Alergologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Reumatologia
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Zdrowie publiczne
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Geriatria
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Psychologia kliniczna
 • Psychiatria
 • Gastroenterologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Neurochirurgia
 • Choroby zakaźne
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia hepatologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia badań słuchu
 • Punkt pobrań materiałów do badań
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • USG
 • Endoskopia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Badania laboratoryjne

Poradnia hematologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Otorynolaryngologia, Alergologia, Neurologia, Choroby płuc, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Urologia, Chirurgia naczyniowa, Hematologia, Reumatologia, Kardiologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Zdrowie publiczne, Pielęgniarstwo położnicze
Oświata i promocja zdrowia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia hepatologiczna dla dzieci
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia psychologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Gastroenterologia
Endoskopia

Pracownia badań słuchu
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Dolne Młyny 21 A, 59-700 Bolesławiec
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne


Komentarze
Polityka Prywatności