opiekamedyczna.info

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - Opieka Ambulatoryjna

ul. Fryderyka Chopina 13
23-200 Kraśnik
tel. 81 825 13 40

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychiatria
 • Reumatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Medycyna pracy
 • Neonatologia
 • Choroby płuc
 • Gastroenterologia
 • Nefrologia
 • Onkologia kliniczna
 • Alergologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Okulistyka
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Neurologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia neonatologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 23-204 Kraśnik
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Położnictwo i ginekologia, Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia onkologiczna, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria, Chirurgia ogólna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria, Chirurgia ogólna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. aleja Niepodległości 25, 23-204 Kraśnik
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności