opiekamedyczna.info

Clinical Research Center Sp. z o.o. Medic-R Sp. kom.

ul. Poznańska 3/31
60-848 Poznań
tel. 61 663 24 54

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurologia
 • Urologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Seksuologia
 • Fizjoterapia
 • Neurologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Mikrobiologia lekarska
 • Położnictwo i ginekologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Onkologia kliniczna
 • Otorynolaryngologia
 • Nefrologia
 • Endokrynologia
 • Hematologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Choroby płuc
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Punkt pobrań krwi
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Szczepienia
 • Inne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • USG

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Choroby wewnętrzne
Szczepienia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Kardiologia
Inne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Mikrobiologia lekarska
Badania laboratoryjne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Neurologia, Dermatologia i wenerologia, Kardiologia, Reumatologia, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań krwi
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Poradnia reumatologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia alergologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Poznańska 3/31, 60-848 Poznań
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności