opiekamedyczna.info

Szpital im. prof. Julii i Witolda Starkiewiczów

ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice
tel. 91 384 20 61

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia plastyczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Farmakologia kliniczna
 • Kardiologia
 • Gastroenterologia
 • Diabetologia
 • Choroby płuc
 • Urologia
 • Alergologia
 • Neurologia dziecięca
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Neurochirurgia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pediatria
 • Neonatologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Specjalność
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział leczenia oparzeń
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Blok operacyjny
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Oddział gastroenterologiczny
 • Oddział diabetologiczny
 • Oddział chorób płuc
 • Oddział urologiczny
 • Oddział alergologiczny dla dzieci
 • Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 • Oddział neurologiczny dla dzieci
 • Oddział udarowy
 • Izba przyjęć szpitala
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział neurochirurgiczny
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział pediatryczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Pozostałe
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Produkty lecznicze

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział leczenia oparzeń
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Chirurgia plastyczna
Leczenie stacjonarne

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Blok operacyjny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Leczenie stacjonarne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Pozostałe usługi pomocnicze

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Oddział gastroenterologiczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Gastroenterologia
Leczenie stacjonarne

Oddział diabetologiczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Diabetologia
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób płuc
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby płuc
Leczenie stacjonarne

Oddział urologiczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Urologia
Leczenie stacjonarne

Oddział alergologiczny dla dzieci
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Alergologia
Leczenie stacjonarne

Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby płuc
Leczenie stacjonarne

Oddział neurologiczny dla dzieci
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neurologia dziecięca
Leczenie stacjonarne

Oddział udarowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Izba przyjęć szpitala
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Pozostałe

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Oddział alergologiczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Alergologia
Leczenie stacjonarne

Oddział urologiczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Urologia
Leczenie stacjonarne

Oddział neurochirurgiczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie stacjonarne

Oddział pediatryczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Pediatria
Leczenie stacjonarne

Oddział neonatologiczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neonatologia
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział neurologiczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział okulistyczny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Okulistyka
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności