opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice
tel. 91 384 20 61

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia
 • Neonatologia
 • Neurochirurgia
 • Okulistyka
 • Toksykologia kliniczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurologia
 • Psychiatria
 • Rehabilitacja medyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia plastyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Neurologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diabetologia
Specjalność
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia wad postawy
 • Szkoła rodzenia
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Poradnia domowego leczenia tlenem
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia densytometryczna
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja dzienna
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Leczenie stacjonarne
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne

Poradnia alergologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Toksykologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Psychiatria
Rehabilitacja dzienna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Położnictwo i ginekologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neurochirurgia, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Położnictwo i ginekologia
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Pracownia endoskopii
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby płuc
Pozytonowa tomografia emisyjna

Pracownia elektrofizjologii
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Poradnia domowego leczenia tlenem
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby płuc
Leczenie w domu pacjenta

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Choroby płuc
Leczenie stacjonarne

Pracownia densytometryczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności