opiekamedyczna.info

Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy

Aleja Jana Pawła II 24
43-100 Tychy
tel. 32 271 34 54

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Seksuologia
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Neurologopedia
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia leczenia nerwic
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
 • Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
 • Oddział dzienny psychogeriatryczny
 • Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia zdrowia psychicznego
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia nerwic
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny psychogeriatryczny
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia żywieniowa
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia logopedyczna
Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Neurologopedia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia psychologiczna dla dzieci
al. Aleja Jana Pawła II 24, 43-100 Tychy
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności