opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

ul. Juliana Fałata 2
43-360 Bystra
tel. 33 499 18 01

Dziedzina medyczna
 • Choroby płuc
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Alergologia
 • Medycyna rodzinna
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
 • Poradnia domowego leczenia tlenem
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Szczepienia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia chorób płuc
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii klatki piersiowej
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Chirurgia klatki piersiowej
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia domowego leczenia tlenem
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Choroby płuc
Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Zapobieganie chorobom zakaźnym, Szczepienia, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia alergologiczna
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Szczepienia, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia fizjoterapii
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia onkologiczna
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Szczepienia, Oświata i promocja zdrowia, Usługi pielęgnacyjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Chirurgia klatki piersiowej
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności