opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

ul. Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 478 42 00, 32 478 45 00

Dziedzina medyczna
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pediatria
 • Neonatologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurochirurgia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Onkologia kliniczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Ginekologia onkologiczna
 • Psychiatria
 • Hematologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Audiologia i foniatria
 • Surdologopedia
 • Medycyna rodzinna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Medycyna pracy
Specjalność
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Ambulatorium ogólne
 • Ambulatorium ogólne dla dzieci
 • Ambulatorium chirurgiczne
 • Poradnia proktologiczna
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia medycyny pracy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Cytologia
 • Rehabilitacja dzienna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna pracy

Poradnia reumatologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Ambulatorium ogólne
ul. Aleja Jana Pawła II 7B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Neurologia, Choroby wewnętrzne, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Alergologia, Choroby płuc, Diabetologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Kardiologia, Nefrologia, Anestezjologia i intensywna terapia
Pozostałe

Ambulatorium ogólne dla dzieci
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Pediatria, Neonatologia, Anestezjologia i intensywna terapia
Pozostałe, Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

Ambulatorium chirurgiczne
ul. Aleja Jana Pawła II 7B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna, Neurochirurgia
Pozostałe

Ambulatorium ogólne
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kardiologia
Pozostałe

Poradnia proktologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Położnictwo i ginekologia, Neonatologia
Zdrowie matki i dziecka, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia laktacyjna
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Położnictwo i ginekologia, Pediatria, Neonatologia
Zdrowie matki i dziecka, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia anestezjologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Anestezjologia i intensywna terapia, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Okulistyka, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Urologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie stomatologiczne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Zdrowie matki i dziecka

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Neurochirurgia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Gastroenterologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Cytologia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Hematologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Okulistyka, Pediatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kardiologia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Alergologia, Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Audiologia i foniatria, Surdologopedia, Neurologia, Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna rodzinna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Punkt szczepień
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia żywieniowa
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby wewnętrzne, Diabetologia
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Ignacego Krasickiego 21, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna rodzinna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ignacego Krasickiego 21, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna rodzinna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
ul. Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia diabetologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Choroby płuc, Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Aleja Jana Pawła II 7A, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Medycyna pracy
Medycyna pracy


Komentarze
Polityka Prywatności