opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "BETAMED" Filia Nr 11

ul. Racławicka 20 A
41-506 Chorzów
tel. 32 258 27 90

Dziedzina medyczna
 • Reumatologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Diabetologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna pracy
 • Chirurgia ogólna
 • Gastroenterologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna sportowa
 • Neurologia
 • Geriatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Psychiatria
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Chirurgia naczyniowa
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pediatria
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Audiologia i foniatria
Specjalność
 • Poradnia reumatologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia wad postawy
 • Pracownia endoskopii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia neurologiczna
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Zespół długoterminowej opieki domowej
 • Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt szczepień
 • Pracownia USG
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Pracownia badań słuchu
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Endoskopia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Medycyna sportowa
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rentgenodiagnostyka
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Szczepienia
 • USG
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia reumatologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Dermatologia i wenerologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Medycyna pracy
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Racławicka 20 a, 41-506 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne

Pracownia fizjoterapii
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia medycyny sportowej
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia neurologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Geriatria, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo geriatryczne, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Medycyna sportowa, Reumatologia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia naczyniowa, Otorynolaryngologia, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia psychologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Medycyna pracy
Pozostałe usługi pomocnicze, Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia okulistyczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Okulistyka, Kardiologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Diabetologia, Dermatologia i wenerologia, Alergologia, Choroby płuc, Neurologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia geriatryczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół długoterminowej opieki domowej
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologia, Choroby płuc, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Anestezjologia i intensywna terapia, Neurologia, Pediatria, Choroby płuc, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Racławicka 20 a, 41-506 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia hepatologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów
Geriatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Medycyna pracy
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia kardiologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia medycyny pracy
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów
Audiologia i foniatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów
Dermatologia i wenerologia, Chirurgia ogólna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia badań słuchu
ul. Racławicka 20 A, 41-506 Chorzów
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności