opiekamedyczna.info

Szpital Dziecięcy Polanki

ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk
tel. 58 552 50 81

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Choroby płuc dzieci
 • Immunologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Neonatologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Endokrynologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia dziecięca
 • Chirurgia plastyczna
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Stomatologia dziecięca
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby zakaźne
 • Zdrowie publiczne
Specjalność
 • Oddział alergologiczny dla dzieci
 • Pracownia RTG
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
 • Oddział niemowlęcy
 • Oddział pediatryczny
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia endoskopii
 • Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
 • Blok operacyjny
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Izba przyjęć szpitala
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Usługi lecznicze
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Endoskopia
 • Badania laboratoryjne

Oddział alergologiczny dla dzieci
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Pediatria, Alergologia, Choroby płuc, Choroby płuc dzieci, Immunologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Pracownia RTG
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka, USG

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział niemowlęcy
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Neonatologia, Pediatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Zdrowie matki i dziecka, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział pediatryczny
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Pediatria, Choroby płuc, Alergologia, Endokrynologia, Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia, Choroby płuc dzieci, Gastroenterologia dziecięca
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział pediatryczny
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Pediatria, Alergologia, Choroby wewnętrzne, Choroby płuc, Endokrynologia, Gastroenterologia, Choroby płuc dzieci, Gastroenterologia dziecięca, Immunologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi lecznicze, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Pediatria, Choroby płuc, Choroby płuc dzieci
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia endoskopii
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Choroby płuc, Gastroenterologia, Choroby płuc dzieci, Gastroenterologia dziecięca
Endoskopia

Oddział leczenia jednego dnia dla dzieci
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria, Urologia dziecięca, Choroby płuc, Gastroenterologia, Chirurgia plastyczna, Otorynolaryngologia dziecięca, Stomatologia dziecięca, Alergologia, Neonatologia, Immunologia kliniczna, Onkologia i hematologia dziecięca, Endokrynologia, Choroby płuc dzieci, Gastroenterologia dziecięca
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Blok operacyjny
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Alergologia, Gastroenterologia, Chirurgia plastyczna, Choroby płuc, Stomatologia dziecięca, Onkologia i hematologia dziecięca, Immunologia kliniczna, Otorynolaryngologia dziecięca, Endokrynologia, Choroby płuc dzieci, Gastroenterologia dziecięca, Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Neonatologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria, Urologia dziecięca
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Neonatologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria, Urologia dziecięca, Alergologia, Chirurgia plastyczna, Choroby płuc, Gastroenterologia, Stomatologia dziecięca, Onkologia i hematologia dziecięca, Immunologia kliniczna, Otorynolaryngologia dziecięca, Endokrynologia, Choroby płuc dzieci, Gastroenterologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Oddział pediatryczny
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Choroby zakaźne, Pediatria, Alergologia, Choroby płuc dzieci, Gastroenterologia dziecięca
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Izba przyjęć szpitala
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Pediatria
Pozostałe usługi pomocnicze, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności