opiekamedyczna.info

Szpital

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
tel. 32 349 91 15

Dziedzina medyczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Farmakologia kliniczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Zdrowie publiczne
 • Neurologia dziecięca
 • Nefrologia dziecięca
 • Neonatologia
 • Pediatria
 • Medycyna rodzinna
 • Geriatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Kardiologia
 • Choroby płuc
 • Diabetologia
 • Reumatologia
 • Endokrynologia
 • Hematologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Audiologia i foniatria
 • Chirurgia onkologiczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia dziecięca
 • Urologia dziecięca
 • Neurochirurgia
 • Alergologia
 • Immunologia kliniczna
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Transfuzjologia kliniczna
Specjalność
 • Izba przyjęć szpitala
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej
 • Oddział neurologiczny
 • Blok operacyjny
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Oddział neurologiczny dla dzieci
 • Oddział okulistyczny dla dzieci
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Izba przyjęć szpitala dla dzieci
 • Oddział anestezjologii
 • Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
 • Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Ośrodek terapii hiperbarycznej
 • Oddział geriatryczny
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział reumatologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział hematologiczny
 • Oddział niemowlęcy
 • Oddział pediatryczny
 • Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
 • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
 • Oddział alergologiczny dla dzieci
 • Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Rentgenodiagnostyka
 • Endoskopia
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Izba przyjęć szpitala
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział rehabilitacji neurologicznej
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Rehabilitacja medyczna, Neurologia
Rehabilitacja stacjonarna

Oddział neurologiczny
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Chirurgia ogólna, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział neurologiczny dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Neurologia dziecięca, Nefrologia dziecięca
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział okulistyczny dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Okulistyka
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rentgenodiagnostyka, Endoskopia

Izba przyjęć szpitala dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Leczenie stacjonarne, Pozostałe

Oddział anestezjologii
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Blok operacyjny
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Rentgenodiagnostyka, Endoskopia

Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Anestezjologia i intensywna terapia, Neonatologia, Pediatria, Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Medycyna ratunkowa, Medycyna rodzinna
Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Ośrodek terapii hiperbarycznej
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Farmakologia kliniczna
Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział geriatryczny
ul. Strzelców Bytomskich 11., 41-500 Chorzów
Geriatria
Leczenie stacjonarne

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Kardiologia, Choroby płuc, Diabetologia
Leczenie stacjonarne

Oddział reumatologiczny
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Reumatologia, Endokrynologia
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Okulistyka
Leczenie stacjonarne

Oddział okulistyczny
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Okulistyka
Leczenie stacjonarne

Oddział hematologiczny
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Hematologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Oddział niemowlęcy
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Neonatologia, Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział pediatryczny
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Otorynolaryngologia dziecięca, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Audiologia i foniatria, Chirurgia onkologiczna, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Endoskopia

Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Chirurgia dziecięca, Chirurgia onkologiczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Urologia dziecięca, Neurochirurgia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Endoskopia

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział alergologiczny dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Alergologia, Immunologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Onkologia i hematologia dziecięca, Transfuzjologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”


Komentarze
Polityka Prywatności