opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
tel. 32 349 91 15

Dziedzina medyczna
 • Gastroenterologia
 • Chirurgia ogólna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Reumatologia
 • Alergologia
 • Immunologia kliniczna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia onkologiczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia dziecięca
 • Neurochirurgia
 • Onkologia kliniczna
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Kardiologia
 • Patomorfologia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Geriatria
 • Endokrynologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Hematologia
 • Nefrologia
 • Neurologia dziecięca
 • Genetyka kliniczna
 • Audiologia i foniatria
 • Medycyna nuklearna
 • Radiofarmacja
 • Fizyka medyczna
 • Mikrobiologia lekarska
 • Transfuzjologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia endoskopii
 • Zakład patomorfologii
 • Pracownia histopatologii
 • Pracownia mammografii
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Poradnia okulistyczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia audiologiczna dla dzieci
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
 • Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Pracownia elektrofizjologii dla dzieci
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
 • Pracownia serologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Tomografia komputerowa
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Badania laboratoryjne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Endoskopia
 • Diagnostyka patomorfologiczna
 • Histopatologia
 • Inne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe
 • Rezonans magnetyczny
 • Angiografia
 • Pozytonowa tomografia emisyjna
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Scyntygrafia

Poradnia proktologiczna
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Poradnia reumatologiczna
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Alergologia, Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Chirurgia dziecięca, Chirurgia onkologiczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Urologia dziecięca, Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Chirurgia dziecięca, Chirurgia onkologiczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Urologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Onkologia kliniczna, Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Onkologia kliniczna, Onkologia i hematologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Otorynolaryngologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia endoskopii
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Zakład patomorfologii
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Patomorfologia
Diagnostyka patomorfologiczna

Pracownia histopatologii
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Patomorfologia
Histopatologia

Pracownia mammografii
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Medycyna rodzinna
Pozostałe

Poradnia okulistyczna
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia geriatryczna
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Hematologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Neurologia dziecięca, Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Neurologia dziecięca, Genetyka kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia audiologiczna dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny, Angiografia

Pracownia USG
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Medycyna nuklearna, Radiofarmacja, Fizyka medyczna
Tomografia komputerowa, Angiografia, Pozytonowa tomografia emisyjna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Medycyna nuklearna, Fizyka medyczna, Radiofarmacja
Tomografia komputerowa, Scyntygrafia, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia RTG
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa, Angiografia

Pracownia elektrofizjologii dla dzieci
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Neurologia dziecięca
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia endoskopii
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Pracownia badań słuchu
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Diagnostyka laboratoryjna, Genetyka kliniczna, Immunologia kliniczna
Badania laboratoryjne

Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Mikrobiologia lekarska
Badania laboratoryjne

Pracownia serologiczna
ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Transfuzjologia kliniczna
Badania laboratoryjne, Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności