opiekamedyczna.info

Almiro-med Przychodnia

ul. Aleja Zwycięstwa 6
41-200 Sosnowiec
tel. 32 266 88 88, 503 332 666

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Gastroenterologia
 • Neurologia
 • Pediatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Medycyna pracy
 • Urologia
 • Medycyna rodzinna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Psychologia kliniczna
 • Diabetologia
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Reumatologia
 • Endokrynologia
 • Okulistyka
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Pracownia USG
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia leczenia zespołu stopy cukrzycowej
 • Poradnia leczenia ran przewlekłych
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia żywieniowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania kierowców
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Badania kierowców

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia urologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Psychologia kliniczna, Medycyna pracy
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia diabetologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Choroby wewnętrzne, Gastroenterologia, Pediatria, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Medycyna rodzinna, Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia fizjoterapii
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia leczenia zespołu stopy cukrzycowej
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Pielęgniarstwo diabetologiczne, Diabetologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia ran przewlekłych
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Aleja Zwycięstwa 6, 41-200 Sosnowiec
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności