opiekamedyczna.info

Bydgoski Szpital MSWiA

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6.
85-015 Bydgoszcz
tel. 52 582 62 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Urologia
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Chirurgia ogólna
 • Onkologia kliniczna
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Neonatologia
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Geriatria
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Psychologia kliniczna
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Neurologopedia
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Transfuzjologia kliniczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia onkologiczna
 • Neurochirurgia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Okulistyka
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Farmakologia kliniczna
Specjalność
 • Izba przyjęć szpitala
 • Oddział położniczo-ginekologiczny
 • Oddział urologiczny
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej
 • Oddział kardiologiczny
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Dział higieny i epidemiologii
 • Sala porodowa
 • Oddział geriatryczny
 • Oddział udarowy
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Bank krwi
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Blok operacyjny
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Pracownia RTG
 • Dział farmacji
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Pozostałe
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • USG
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Endoskopia
 • Rehabilitacja stacjonarna
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Nadzór epidemiologiczny
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Badania laboratoryjne
 • Diagnostyka obrazowa
 • Inne

Izba przyjęć szpitala
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Medycyna ratunkowa
Leczenie stacjonarne, Pozostałe

Oddział położniczo-ginekologiczny
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6., 85-015 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stacjonarne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Usługi pielęgnacyjne, Zdrowie matki i dziecka, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, USG, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział urologiczny
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6. 85-015 Bydgoszcz
Urologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Pielęgniarstwo operacyjne, Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, USG, Usługi pielęgnacyjne, Endoskopia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział rehabilitacji neurologicznej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6., 85-015 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Neurologia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział kardiologiczny
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna

Oddział neonatologiczny
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Neonatologia, Pielęgniarstwo neonatologiczne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Leczenie stacjonarne, USG, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6. 85-015 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Dział higieny i epidemiologii
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6. 85-015 Bydgoszcz
Nadzór epidemiologiczny

Sala porodowa
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6. 85-015 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Neonatologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie stacjonarne

Oddział geriatryczny
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Geriatria, Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo geriatryczne, Psychologia kliniczna, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Pielęgniarstwo psychiatryczne
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, Opieka nad osobami w starszym wieku, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział udarowy
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Neurologia, Neurologopedia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Rehabilitacja medyczna
Leczenie stacjonarne, Usługi pielęgnacyjne, Rehabilitacja stacjonarna, USG

Izba przyjęć szpitala
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo ginekologiczne, Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna, Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Poradnia promocji zdrowia
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6. 85-015 Bydgoszcz
Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Bank krwi
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Transfuzjologia kliniczna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6. 85-015 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Usługi pielęgnacyjne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Oddział neurologiczny
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6. 85-015 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Anestezjologia i intensywna terapia, Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
Leczenie stacjonarne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Blok operacyjny
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6. 85-015 Bydgoszcz
Kardiologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Ginekologia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia ogólna, Okulistyka, Neurochirurgia, Chirurgia onkologiczna, Pielęgniarstwo operacyjne
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia RTG
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6. 85-015 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa, USG, Inne

Dział farmacji
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności