opiekamedyczna.info

Bydgoska Przychodnia MSWiA

ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz
tel. 52 582 62 00

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Urologia
 • Chirurgia ogólna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Kardiologia
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Neonatologia
 • Psychiatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ginekologia onkologiczna
 • Kardiologia dziecięca
 • Neuropatologia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Zdrowie środowiskowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Surdologopedia
 • Neurologopedia
 • Psychologia kliniczna
 • Geriatria
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Onkologia kliniczna
 • Diabetologia
Specjalność
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia hydroterapii
 • Pracownia krioterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia USG
 • Pracownia urodynamiczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Punkt szczepień
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Ośrodek opieki medycznej dzienny
 • Pracownia kinezyterapii
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia anestezjologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Endoskopia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Inne
 • USG
 • Szczepienia
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Zdrowie środowiskowe
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Leczenie w domu pacjenta

Pracownia fizjoterapii
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia urologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Endoskopia

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia stomatologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia ortodontyczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Wyjazdowa pomoc lekarska

Poradnia medycyny pracy
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Neurologia
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Gastroenterologia, Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia ogólna, Urologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Chirurgia onkologiczna, Kardiologia, Medycyna rodzinna, Pediatria, Okulistyka, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia
Pozostałe, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Pracownia fizjoterapii
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia hydroterapii
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Medycyna rodzinna, Neonatologia, Neurologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria, Rehabilitacja medyczna, Urologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Gastroenterologia, Ginekologia onkologiczna, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Neuropatologia, Chirurgia stomatologiczna, Ortodoncja
USG

Pracownia urodynamiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Urologia
Inne

Pracownia badań słuchu
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Otorynolaryngologia
Inne

Punkt szczepień
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Pediatria, Neonatologia, Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia promocji zdrowia
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Zdrowie środowiskowe, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo pediatryczne, Medycyna rodzinna
Zdrowie środowiskowe, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Pielęgniarstwo neonatologiczne, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo położnicze, Medycyna rodzinna
Zdrowie środowiskowe, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Mikołaja Kopernika 14, 85-074 Bydgoszcz
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Neuropatologia, Surdologopedia, Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Kardiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Inne

Pracownia endoskopii
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Gastroenterologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Endoskopia

Poradnia medycyny pracy
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Medycyna pracy
Medycyna pracy

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Kardiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Mikołaja Kopernika 14, 85-074 Bydgoszcz
Psychologia kliniczna, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Mikołaja Kopernika 14, 85-074 Bydgoszcz
Medycyna pracy
Badania kierowców

Poradnia geriatryczna
ul. ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Geriatria, Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo geriatryczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Wyjazdowa pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia okulistyczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Okulistyka, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne

Ośrodek opieki medycznej dzienny
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
Geriatria, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Rehabilitacja medyczna, Pielęgniarstwo geriatryczne, Neurologopedia, Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Usługi pielęgnacyjne

Pracownia kinezyterapii
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia onkologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia anestezjologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia kardiologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Kardiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Gastroenterologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia diabetologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia neurologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia dermatologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 85-015 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności