opiekamedyczna.info

Lecznictwo Zamknięte

ul. Niekłańska 4/24
03-924 Warszawa
tel. 22 617 60 51

Dziedzina medyczna
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Okulistyka
 • Chirurgia dziecięca
 • Urologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurochirurgia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Alergologia
 • Neonatologia
 • Pediatria
 • Neurologia dziecięca
 • Medycyna ratunkowa
 • Farmakologia kliniczna
 • Epidemiologia
 • Dermatologia i wenerologia
Specjalność
 • Blok operacyjny dla dzieci
 • Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
 • Oddział okulistyczny dla dzieci
 • Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
 • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
 • Oddział alergologiczny dla dzieci
 • Oddział neonatologiczny
 • Oddział pediatryczny
 • Oddział neurologiczny dla dzieci
 • Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
 • Izba przyjęć szpitala dla dzieci
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
 • Oddział leczenia oparzeń dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Pozostałe

Blok operacyjny dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział okulistyczny dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Okulistyka
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Chirurgia dziecięca, Urologia dziecięca
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne

Oddział alergologiczny dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Alergologia
Leczenie stacjonarne

Oddział neonatologiczny
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Neonatologia
Leczenie stacjonarne

Oddział pediatryczny
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Pediatria
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neurologiczny dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie stacjonarne

Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Izba przyjęć szpitala dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Anestezjologia i intensywna terapia, Chirurgia dziecięca, Neonatologia, Neurochirurgia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria, Alergologia, Neurologia dziecięca, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie stacjonarne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Epidemiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział leczenia oparzeń dla dzieci
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie stacjonarne

ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności