opiekamedyczna.info

allmed Centrum Medyczne

ul. Kościuszki 1d
67-100 Nowa Sól
tel. 68 387 24 46

Dziedzina medyczna
 • Kardiologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Ortodoncja
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Periodontologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diabetologia
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Alergologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Endokrynologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Psychiatria
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Dermatologia i wenerologia
Specjalność
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Pracownia RTG
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Pracownia USG
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia dermatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Badania laboratoryjne
 • USG

Poradnia kardiologiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Protetyka stomatologiczna, Ortodoncja, Stomatologia dziecięca, Chirurgia stomatologiczna, Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Położnictwo i ginekologia, Ginekologia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Poradnia diabetologiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Diabetologia, Alergologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Kościuszki 1d, 67-100 Nowa Sól
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności