opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Alojzego Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 00 00

Dziedzina medyczna
 • Neurologia dziecięca
 • Dermatologia i wenerologia
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zdrowie publiczne
 • Patomorfologia
 • Farmakologia kliniczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Położnictwo i ginekologia
 • Angiologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Gastroenterologia
 • Psychiatria
 • Medycyna transportu
 • Okulistyka
 • Onkologia kliniczna
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Medycyna paliatywna
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Psychologia kliniczna
 • Epidemiologia
Specjalność
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia RTG
 • Zakład patomorfologii
 • Pracownia fizjoterapii
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Pracownia USG
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia mammografii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Pracownia hemodynamiki
 • Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Dział higieny i epidemiologii
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diagnostyka obrazowa
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Diagnostyka patomorfologiczna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostałe
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Angiografia
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Leczenie w domu pacjenta
 • USG
 • Tomografia komputerowa
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Nadzór epidemiologiczny

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Zdrowie publiczne
Diagnostyka obrazowa, Rentgenodiagnostyka

Zakład patomorfologii
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Patomorfologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Diagnostyka patomorfologiczna

Pracownia fizjoterapii
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Medycyna rodzinna
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Wyzwolenia 12, 83-430 Stara Kiszewa
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Szpitalna 36, 83-332 Dzierżążno
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Szpitalna 36, 83-332 Dzierżążno
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Szpitalna 36, 83-332 Dzierżążno
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Chirurgia ogólna, Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Położnictwo i ginekologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Angiologia, Chirurgia onkologiczna, Gastroenterologia
Rentgenodiagnostyka, Angiografia

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Psychiatria
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Psychiatria
Leczenie w domu pacjenta

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Medycyna transportu, Medycyna ratunkowa
Pozostałe usługi pomocnicze, Pozostałe

Pracownia USG
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia mammografii
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Dermatologia i wenerologia, Okulistyka, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Hematologia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Reumatologia, Gastroenterologia, Neurologia dziecięca, Neurologia, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Urologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Kardiologia
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia elektrofizjologii
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia hemodynamiki
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Kardiologia
Rentgenodiagnostyka, Angiografia

Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Nocna i świąteczna pomoc lekarska

Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Medycyna paliatywna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
Szpitalna 36, 83-332 Dzierżążno
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział higieny i epidemiologii
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Epidemiologia
Nadzór epidemiologiczny

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Medycyna rodzinna
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Alojzego Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności