opiekamedyczna.info

ARS MEDICA Sp. z o.o.

ul. Marii Konopnickiej 4
58-100 Świdnica
tel. 74 852 06 66, 74 852 03 67

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna pracy
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Pediatria
 • Neurologia
 • Alergologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Neurologopedia
 • Medycyna rodzinna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Pracownia RTG
 • Pracownia densytometryczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia logopedyczna
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Punkt szczepień
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna pracy
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Inne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • USG
 • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
 • Szczepienia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia medycyny pracy
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia densytometryczna
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia neurologiczna
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Szkoła rodzenia
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia logopedyczna
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Medycyna rodzinna
Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Marii Konopnickiej 4, 58-100 Świdnica
Medycyna rodzinna
Szczepienia


Komentarze
Polityka Prywatności