opiekamedyczna.info

Centermed Tysiąclecia

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a
25-314 Kielce
tel. 512 736 177

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Kardiologia
 • Neurologopedia
 • Surdologopedia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Diabetologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Neurologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Medycyna sportowa
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Pediatria
 • Psychologia kliniczna
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Zdrowie publiczne
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Medycyna pracy
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Pracownia USG
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Medycyna sportowa
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna pracy
 • USG

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia żywieniowa
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Neurologopedia, Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-632 Kielce
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Położnictwo i ginekologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Położnictwo i ginekologia, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Alergologia, Choroby płuc, Endokrynologia, Reumatologia, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Pielęgniarstwo neurologiczne, Pielęgniarstwo położnicze
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Usługi pielęgnacyjne, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia leczenia bólu
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Neurologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zespół rehabilitacji domowej
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia pediatryczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a, 25-314 Kielce
Psychologia kliniczna, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo pediatryczne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo neonatologiczne, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 17A, 25-314 Kielce
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia okulistyczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17 A, 25-314 Kielce
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17 A, 25-314 Kielce
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17 A, 25-314 Kielce
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17 A, 25-314 Kielce
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia reumatologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Otorynolaryngologia, Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17A, 25-314 Kielce
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności