opiekamedyczna.info

Zakład Diagnostyki PET

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
tel. 32 278 86 33

Dziedzina medyczna
  • Radiofarmacja
  • Medycyna nuklearna
  • Radiologia i diagnostyka obrazowa
Specjalność
  • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
Funkcje ochrony zdrowia
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Scyntygrafia
  • Pozytonowa tomografia emisyjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Radiofarmacja
Pozostałe usługi pomocnicze, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice
Medycyna nuklearna, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Radiofarmacja
Scyntygrafia, Pozytonowa tomografia emisyjna, Pozostałe usługi pomocnicze, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności