opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Warszawa

al. Aleja Niepodległości 107/109
02-626 Warszawa
tel. 12 629 89 00

Dziedzina medyczna
 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Kardiologia
 • Epidemiologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Psychologia kliniczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Chirurgia naczyniowa
 • Seksuologia
 • Alergologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia ogólna
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Hematologia
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Okulistyka
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Neurologia
 • Urologia
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia pediatryczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Punkt szczepień
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia krioterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Inne
 • Szczepienia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie stomatologiczne
 • Medycyna pracy

Poradnia gastroenterologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia pediatryczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia pediatryczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Kardiologia
Inne

Pracownia USG
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Kardiologia
USG

Punkt szczepień
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Epidemiologia
Szczepienia, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt pobrań materiałów do badań
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizykoterapii
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia żywieniowa
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Aleja Niepodległości 107/109, 02-626 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności