opiekamedyczna.info

Centrum Pomocy Psychiatryczno-Psychologicznej "Persona"

ul. Andrzeja Szmidta 15
58-300 Wałbrzych
tel. 500 327 070

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psychiatria
 • Geriatria
 • Endokrynologia
 • Audiologia i foniatria
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Seksuologia
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Oddział dzienny psychogeriatryczny
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Rehabilitacja dzienna

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Geriatria, Psychiatria dzieci i młodzieży, Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychogeriatryczna
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Geriatria, Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia uzależnień dla dzieci
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia antynikotynowa
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria, Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny psychogeriatryczny
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria, Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja dzienna

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia leczenia uzależnień
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Andrzeja Szmidta 15, 58-300 Wałbrzych
Psychiatria dzieci i młodzieży, Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności