opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne

ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
tel. 22 735 39 60

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diabetologia
 • Gastroenterologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Reumatologia
 • Endokrynologia
 • Epidemiologia
 • Urologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Choroby płuc dzieci
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Pediatria
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Zdrowie publiczne
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Protetyka stomatologiczna
 • Onkologia kliniczna
 • Ortodoncja
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Pracownia RTG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Badania laboratoryjne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia alergologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Alergologia, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Gastroenterologia, Położnictwo i ginekologia, Hematologia, Kardiologia, Medycyna pracy, Nefrologia, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Reumatologia, Endokrynologia, Epidemiologia, Urologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Alergologia, Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby płuc dzieci, Dermatologia i wenerologia, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Gastroenterologia dziecięca, Hematologia, Kardiologia dziecięca, Nefrologia dziecięca, Neurologia dziecięca, Okulistyka, Otorynolaryngologia dziecięca, Pediatria, Reumatologia, Epidemiologia, Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia, Badania laboratoryjne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Choroby płuc dzieci
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia dermatologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia urologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia onkologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia medycyny pracy
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Nefrologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka


Komentarze
Polityka Prywatności