opiekamedyczna.info

Filia Nr 1 Centrum Medyczne Nasze Zdrowie

ul. Etiudy Rewolucyjnej 48
02-643 Warszawa
tel. 22 414 99 99

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Choroby wewnętrzne
 • Zdrowie publiczne
 • Alergologia
 • Geriatria
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna transportu
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologopedia
 • Psychologia kliniczna
 • Seksuologia
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
 • Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia żywieniowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Medycyna pracy
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Pozostałe
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Inna
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Szczepienia

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Choroby wewnętrzne, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia alergologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Medycyna pracy
Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy, Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Pediatria
Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia okulistyczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna, Medycyna rodzinna
Pozostałe, Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Medycyna transportu
Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Pozostałe usługi pomocnicze, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Inna

Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Inna

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Medycyna rodzinna
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku, Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Dermatologia i wenerologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Alergologia, Choroby wewnętrzne, Geriatria, Medycyna pracy, Neurologia, Choroby płuc, Pediatria, Medycyna transportu, Kardiologia, Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostała opieka ambulatoryjna, Pozostałe, Szczepienia

Poradnia logopedyczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa
Zdrowie publiczne
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności