opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne

ul. Kotlarska 11
31-539 Kraków
tel. 12 259 36 20

Dziedzina medyczna
 • Alergologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia onkologiczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Choroby płuc
 • Choroby płuc dzieci
 • Choroby wewnętrzne
 • Zdrowie publiczne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Położnictwo i ginekologia
 • Hematologia
 • Nefrologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Protetyka stomatologiczna
 • Choroby zakaźne
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Pediatria
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Epidemiologia
 • Psychiatria
 • Immunologia kliniczna
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Ortodoncja
Specjalność
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Badania laboratoryjne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia alergologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Choroby płuc dzieci
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Choroby wewnętrzne, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia dermatologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia endokrynologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Kardiologia
USG, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia medycyny pracy
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia neurologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Alergologia, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Położnictwo i ginekologia, Hematologia, Kardiologia, Medycyna pracy, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Reumatologia, Urologia, Epidemiologia, Psychiatria, Nefrologia, Immunologia kliniczna, Choroby zakaźne
Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Alergologia, Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby płuc dzieci, Dermatologia i wenerologia, Endokrynologia i diabetologia dziecięca, Gastroenterologia dziecięca, Hematologia, Kardiologia dziecięca, Neurologia dziecięca, Okulistyka, Otorynolaryngologia dziecięca, Pediatria, Reumatologia, Urologia dziecięca, Epidemiologia, Diagnostyka laboratoryjna, Położnictwo i ginekologia, Psychiatria dzieci i młodzieży
Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia, Badania laboratoryjne

Poradnia laktacyjna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia immunologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Gastroenterologia, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia laktacyjna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań
Komentarze
Polityka Prywatności