opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne

ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań
tel. 61 308 23 41

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia naczyniowa
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Choroby zakaźne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Pediatria
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Protetyka stomatologiczna
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Ortodoncja
 • Choroby płuc
 • Choroby płuc dzieci
 • Choroby wewnętrzne
 • Zdrowie publiczne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Urologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Epidemiologia
 • Alergologia
 • Fizjoterapia
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia kinezyterapii dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Pracownia fizjoterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Oświata i promocja zdrowia
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Badania laboratoryjne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia kinezyterapii
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia pediatryczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób płuc
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Choroby płuc dzieci
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Choroby wewnętrzne, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia dermatologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia medycyny pracy
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia neurologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia urologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby płuc, Choroby płuc dzieci, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia, Kardiologia, Medycyna pracy, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Psychiatria, Urologia, Epidemiologia, Diagnostyka laboratoryjna, Alergologia, Chirurgia dziecięca, Chirurgia naczyniowa, Gastroenterologia, Gastroenterologia dziecięca, Choroby zakaźne, Pediatria
Pozostałe usługi pomocnicze, Szczepienia, Badania laboratoryjne

Poradnia alergologiczna
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności