opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne

ul. Antoniego Abrahama 1A
80-307 Gdańsk
tel. 58 345 10 30

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Psychologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Choroby płuc
 • Alergologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Choroby zakaźne
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Hematologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Epidemiologia
 • Medycyna morska i tropikalna
Specjalność
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Badania laboratoryjne
 • Szczepienia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia reumatologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Choroby płuc, Alergologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby zakaźne, Choroby wewnętrzne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Hematologia, Kardiologia, Medycyna pracy, Nefrologia, Neurologia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Reumatologia, Urologia, Psychiatria, Diagnostyka laboratoryjna, Epidemiologia
Pozostałe usługi pomocnicze, Badania laboratoryjne, Szczepienia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia alergologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Medycyna morska i tropikalna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia medycyny pracy
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Antoniego Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności