opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Jerozolimskie

al. Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Otorynolaryngologia
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Medycyna pracy
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Kardiologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Diabetologia
 • Okulistyka
 • Położnictwo i ginekologia
 • Choroby płuc
 • Choroby zakaźne
 • Gastroenterologia
 • Medycyna sportowa
 • Chirurgia naczyniowa
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurochirurgia
 • Mikrobiologia lekarska
 • Audiologia i foniatria
 • Onkologia kliniczna
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Zdrowie publiczne
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Pracownia RTG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia okulistyczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Szczepienia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Środki wspomagania słuchu
 • Inne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Punkt szczepień dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Punkt szczepień
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Chirurgia ogólna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Mikrobiologia lekarska
Zapobieganie chorobom zakaźnym

Pracownia badań słuchu
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Audiologia i foniatria
Środki wspomagania słuchu

Poradnia onkologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Inne

Poradnia okulistyczna
al. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności