opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Karpacka

ul. Karpacka 24
43-300 Bielsko-Biała
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Okulistyka
 • Alergologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Endokrynologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Zdrowie publiczne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pediatria
 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia psychologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Pracownia USG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Badania laboratoryjne
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • USG

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia neurologiczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia endokrynologiczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze, Badania laboratoryjne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Chirurgia ogólna, Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne

Punkt szczepień
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG


Komentarze
Polityka Prywatności