opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Puławska

ul. Puławska 278
02-769 Warszawa
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Reumatologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna pracy
 • Położnictwo i ginekologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Urologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Alergologia
 • Ortodoncja
 • Stomatologia dziecięca
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Protetyka stomatologiczna
 • Diabetologia
 • Choroby płuc
 • Zdrowie publiczne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
 • Pediatria
 • Chirurgia naczyniowa
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Punkt szczepień
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Szczepienia
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Leczenie stomatologiczne
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Inne

Poradnia reumatologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Poradnia medycyny pracy
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia RTG
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Poradnia alergologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Poradnia chorób płuc
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Zdrowie publiczne
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Zdrowie publiczne
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Inne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Puławska 278, 02-769 Warszawa
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności