opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Wołoska

ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia ogólna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Alergologia
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Endokrynologia
 • Nefrologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Mikrobiologia lekarska
 • Neurologia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Neonatologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Choroby płuc
 • Zdrowie publiczne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Pediatria
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia RTG
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia pediatryczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Inne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Rentgenodiagnostyka
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG, Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Chirurgia ogólna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Punkt szczepień
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Poradnia alergologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Mikrobiologia lekarska
Zapobieganie chorobom zakaźnym

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Inne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności