opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Chorzowska

ul. Chorzowska 50
40-101 Katowice
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Neurologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Zdrowie publiczne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Choroby płuc
 • Diagnostyka laboratoryjna
Specjalność
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Pracownia RTG
 • Punkt szczepień
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia hematologiczna
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rentgenodiagnostyka
 • Szczepienia
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia neurologiczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Punkt szczepień
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Zdrowie publiczne
Szczepienia

Poradnia dermatologiczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chorób płuc
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności