opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Graniczna

ul. Graniczna 54
40-018 Katowice
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Chirurgia naczyniowa
 • Pediatria
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Chirurgia ogólna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna rodzinna
 • Alergologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Zdrowie publiczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Diabetologia
 • Choroby zakaźne
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia pediatryczna
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Pracownia USG dla dzieci
 • Poradnia hepatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Szczepienia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • USG
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Badania laboratoryjne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Punkt szczepień
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Chirurgia ogólna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Chirurgia ogólna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia alergologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Choroby zakaźne, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Badania laboratoryjne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG dla dzieci
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia hepatologiczna
ul. Graniczna 54, 40-018 Katowice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności