opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Grunwaldzka

al. Grunwaldzka 472 A
80-309 Gdańsk
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Endokrynologia
 • Pediatria
 • Rehabilitacja medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Otorynolaryngologia
 • Okulistyka
 • Medycyna pracy
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Alergologia
 • Zdrowie publiczne
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Chirurgia dziecięca
 • Hematologia
 • Choroby płuc
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Psychiatria
 • Audiologia i foniatria
 • Choroby zakaźne
 • Kardiologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Epidemiologia
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Gastroenterologia
 • Reumatologia
 • Urologia
Specjalność
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia USG
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia alergologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Punkt pobrań krwi
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia pediatryczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Szczepienia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • USG
 • Inne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Inna
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

Poradnia endokrynologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Pediatria
Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia

Poradnia rehabilitacyjna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Pracownia USG
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia dermatologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Zdrowie publiczne
Szczepienia

Poradnia okulistyczna dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Audiologia i foniatria, Zdrowie publiczne
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Inne

Poradnia chorób zakaźnych
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Medycyna rodzinna, Zdrowie publiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Inna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Zdrowie publiczne, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia logopedyczna dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, USG

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań krwi
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Zdrowie publiczne
Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

Poradnia gastroenterologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia logopedyczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań krwi, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności