opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Hryniewickiego

ul. A. Hryniewickiego 6/4
81-340 Gdynia
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Endokrynologia
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Zdrowie publiczne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Chirurgia ogólna
 • Alergologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Hematologia
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Rehabilitacja medyczna
 • Choroby płuc
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Audiologia i foniatria
Specjalność
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia wenerologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Pracownia badań słuchu
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Szczepienia
 • Badania laboratoryjne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Inne
 • Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia pediatryczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia

Punkt szczepień
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Zdrowie publiczne
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Diagnostyka laboratoryjna, Chirurgia ogólna
Badania laboratoryjne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia alergologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia dermatologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia RTG
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Psychiatria dzieci i młodzieży, Psychiatria, Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Kardiologia, Medycyna pracy
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Pielęgniarstwo internistyczne, Pielęgniarstwo pediatryczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób tropikalnych dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Punkt szczepień
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Chirurgia ogólna, Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne

Poradnia chorób płuc
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Choroby płuc, Medycyna pracy, Zdrowie publiczne
Inne

Pracownia badań słuchu
ul. A. Hryniewickiego 6/4, 81-340 Gdynia
Audiologia i foniatria, Medycyna pracy, Zdrowie publiczne
Inne


Komentarze
Polityka Prywatności