opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Bora Komorowskiego

al. Aleja Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B
31-476 Kraków
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna pracy
 • Położnictwo i ginekologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Alergologia
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Urologia
 • Reumatologia
 • Choroby płuc
 • Nefrologia
 • Zdrowie publiczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Pediatria
 • Rehabilitacja medyczna
 • Gastroenterologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Choroby zakaźne
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Pracownia RTG
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia hepatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Diagnostyka obrazowa
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • Szczepienia
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia chorób wewnętrznych
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia położniczo-ginekologiczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia dermatologiczna
Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Chirurgia ogólna, Położnictwo i ginekologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt szczepień dla dzieci
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Punkt szczepień
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Pracownia RTG
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
Aleja gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25 B, 31-476 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności