opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Piłsudskiego

al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3
90-368 Łódź
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Psychiatria
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pediatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia ogólna
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Alergologia
 • Choroby płuc dzieci
 • Medycyna sportowa
 • Nefrologia
 • Reumatologia
 • Choroby zakaźne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Zdrowie publiczne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Neurologia
 • Diabetologia
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Mikrobiologia lekarska
 • Neurologia dziecięca
 • Urologia
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia USG
 • Pracownia RTG
 • Poradnia pediatryczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób płuc dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Rentgenodiagnostyka
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Inna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Szczepienia
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Inne
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia RTG
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia pediatryczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Pediatria
Opieka nad zdrowym dzieckiem

Poradnia pediatryczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Inna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Dermatologia i wenerologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Medycyna rodzinna
Usługi pielęgnacyjne

Poradnia ginekologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Choroby płuc dzieci
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Zdrowie publiczne
Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt pobrań materiałów do badań
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie oraz magazynowanie krwi

Poradnia okulistyczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Kardiologia
USG, Inne

Poradnia chorób tropikalnych
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Choroby zakaźne, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia gastroenterologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Mikrobiologia lekarska
Zapobieganie chorobom zakaźnym

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Chirurgia ogólna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia neurologiczna dla dzieci
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób płuc dla dzieci, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia medycyny sportowej dla dzieci, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Punkt szczepień dla dzieci
Komentarze
Polityka Prywatności