opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Malczewskiego

ul. Jacka Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Zdrowie publiczne
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Medycyna pracy
 • Psychiatria
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Pediatria
 • Kardiologia
 • Choroby płuc
 • Alergologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Choroby zakaźne
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Periodontologia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Gastroenterologia
Specjalność
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia USG
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Pracownia USG dla dzieci
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia gastroenterologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • Produkty lecznicze
 • Medycyna pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Badania kierowców
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Diagnostyka obrazowa
 • USG
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia medycyny pracy
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Medycyna pracy, Psychiatria
Produkty lecznicze, Medycyna pracy

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Medycyna rodzinna, Zdrowie publiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia neurologiczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Diagnostyka obrazowa

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG dla dzieci
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia RTG
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia stomatologiczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Jacka Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności