opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Globis

ul. Powstańców Śląskich 7a
53-332 Wrocław
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Psychiatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Angiologia
 • Choroby płuc
 • Nefrologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby zakaźne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Endokrynologia
 • Alergologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Gastroenterologia
 • Reumatologia
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Urologia
 • Kardiologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia nefrologiczna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań krwi
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Pracownia fizykoterapii
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań krwi
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Choroby zakaźne, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizykoterapii
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia okulistyczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności