opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Strzegomska

ul. Strzegomska 36
53-611 Wrocław
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Audiologia i foniatria
 • Medycyna ratunkowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Endokrynologia
 • Onkologia kliniczna
 • Kardiologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Zdrowie publiczne
 • Medycyna pracy
 • Choroby wewnętrzne
 • Choroby zakaźne
 • Chirurgia onkologiczna
 • Choroby płuc
 • Alergologia
 • Neonatologia
 • Medycyna sportowa
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia audiologiczna
 • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • Pracownia RTG
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Pracownia USG
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Punkt pobrań krwi
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
 • Medycyna pracy
 • Środki wspomagania słuchu
 • Medycyna sportowa
 • Badania kierowców

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia audiologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Medycyna ratunkowa
Wyjazdowa pomoc lekarska, Pozostałe

Pracownia RTG
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia onkologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt pobrań krwi
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Medycyna rodzinna
Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej

Poradnia psychologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Zdrowie publiczne, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia badań słuchu
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Audiologia i foniatria
Środki wspomagania słuchu

Poradnia medycyny sportowej
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Strzegomska 36, 53-611 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności