opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Gruszczyńskiego

ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4
44-100 Gliwice
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia ogólna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Endokrynologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Alergologia
 • Urologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Chirurgia dziecięca
 • Diabetologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Gastroenterologia
 • Zdrowie publiczne
 • Choroby płuc
 • Audiologia i foniatria
 • Rehabilitacja medyczna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Choroby zakaźne
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Choroby wewnętrzne
 • Okulistyka
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia psychologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • Szczepienia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Inne
 • Pobieranie oraz magazynowanie krwi
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rentgenodiagnostyka
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Chirurgia ogólna, Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne

Punkt szczepień
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Choroby płuc, Zdrowie publiczne
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Audiologia i foniatria, Zdrowie publiczne
Inne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne, Pobieranie oraz magazynowanie krwi, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Chirurgia ogólna, Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Choroby zakaźne, Diagnostyka laboratoryjna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia medycyny pracy
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia kardiologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Tadeusza Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności