opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Grochowska

ul. Grochowska 306/308
03-840 Warszawa
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Epidemiologia
 • Pediatria
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Endokrynologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Choroby płuc
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurochirurgia
 • Urologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Kardiologia
 • Reumatologia
 • Diabetologia
 • Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Specjalność
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Inne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Szczepienia

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Epidemiologia, Pediatria, Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia endokrynologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Choroby płuc
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Inne, USG

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Medycyna rodzinna, Pediatria, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa
Endokrynologia i diabetologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności