opiekamedyczna.info

Centrum Medicover Tarasy Grabiszyńskie

ul. Grabiszyńska 240
50-001 Wrocław
tel. 500 900 500

Dziedzina medyczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Periodontologia
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby zakaźne
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Epidemiologia
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Diabetologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Audiologia i foniatria
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Pracownia RTG
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia chorób tropikalnych
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
 • Pracownia USG
 • Punkt szczepień
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Szczepienia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Inne
 • Środki wspomagania słuchu

Poradnia stomatologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tropikalnych
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Punkt szczepień
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Epidemiologia
Szczepienia

Punkt szczepień dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Pediatria, Medycyna rodzinna, Epidemiologia
Szczepienia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Pielęgniarstwo internistyczne, Pielęgniarstwo pediatryczne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Otorynolaryngologia, Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Audiologia i foniatria
Inne

Pracownia badań słuchu
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
ul. Grabiszyńska 240, 50-001 Wrocław
Audiologia i foniatria
Środki wspomagania słuchu


Komentarze
Polityka Prywatności